Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΝΕΑ ΞΕΦΤΙΛΑ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΕΣΒΕΙΑ - ΕΓΓΡΑΦΟ "ΦΩΤΙΑ" ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ

Κατηγορούν όσους συμμετέχουν στο κίνημα "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ". Κι όμως, ο πιο μεγάλος υπέρμαχος του κινήματος φαίνεται να είναι η ίδια η κυβέρνηση, αφού ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ τις υποχρεώσεις της, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Και όταν λέμε εξωτερικό, εννοούμε τις πρεσβείες μας. Γελοιοποίηση και ξεφτίλα! Ταπείνωση! Αναξιοπρέπεια! Μήπως έμεινε έστω η ντροπή ή και αυτή χάθηκε; (Αν βέβαια υπήρξε ποτέ)!!!
Την εικόνα µιας «αφρι­κανικής χώρας της αισχίστης υποστάθµης», η οποία αδυνατεί να πληρώ­σει ακόµη και τα δημοτικά τέ­λη για τις πρεσβείες της, περιγράφει σε έγγραφο προς το ΥΠΕΞ ο πρέσβης της Ελλάδας στην Πρετόρια. Την ίδια στιγµή οι παρεούλες στο ΥΠΕΞ περνούν µια χαρά, καθώς διπλασιάστηκαν τα µυστικά κονδύλια, από τα οποία κάποιοι τρώνε και πίνουν χωρίς να δίνουν λογαρια­σµό σε κανέναν!!!

(ΑΝΤΙ)ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΗΛΕΣΚΟΠΟΣ

Στο όνοµα της δημοσιονομικής στα­θερότητας η κυβέρνηση διαλύει όχι µόνο τις διπλωµατικές αποστολές της χώρας στο εξωτερικό, αλλά κάθε δηµόσια δραστηριότητα κοινής ωφέλει­ας και κάθε έκφανση κοινωνικού κρά­τους: υγεία, παιδεία, ηλεκτρισµός, ύδρευση, δηµόσια γη αποτελούν φιλέτα τα οποία προσφέρονται ήδη έναντι πινακίου φακής.Ήδη η ελληνική κυβέρνηση και ο Παπακωνσταντίνου ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ.
 Περίπου 40.000 δηµόσιοι υπάλληλοι περιµένουν να πάρουν το εφάπαξ, χιλιάδες επιχειρήσεις να πά­ρουν πίσω τον ΦΠΑ, χιλιάδες µισθωτοί να πάρουν επιστροφή φόρου... Οι Κι­νέζοι απειλούν θεούς και δαίµονες επειδή δεν πληρώνονται την επιστροφή του ΦΠΑ, ενώ η βασιλική οικογένεια από το Άµπου Ντάµπι διαµαρτύρεται για ασυ­νέπεια της Ελλάδας στις πληρωµές...
Με την πολιτική πρακτική της, η κυ­βέρνηση µετατρέπεται σε στυγνό ντίλερ µε µόνο στόχο την αρπαγή του ει­σοδήµατος των εργαζοµένων και του δηµόσιου πλούτου και τη µεταβίβασή του ως τοκοχρεολύσιο στους δανει­στές. Τα αλλεπάλληλα Μνηµόνια σω­ρεύουν απαιτήσεις που είναι αδύνατον να εισπραχθούν, µε αποτέλεσµα τη συ­νεχή περικοπή µισθών και συντάξεων, τις απολύσεις, το κλείσιµο επιχειρήσε­ων κατά δεκάδες χιλιάδες και τη συνο­λική βύθιση της οικονοµίας σε µια βα­θιά ύφεση, που είναι άγνωστο αν ποτέ θα ξεπεραστεί.
Ο διπλωµάτης χρησιμοποιεί τη φράση - κλειδί: «Αφρικανική χώρα της αισχίστης υποστάθµης»...
Το εν λόγω έγγραφο είναι ενδεικτικό όχι µόνο της απελπισίας που επικρα­τεί στο ΥΠΕΞ, αλλά και του ύψους των τρεχόντων εξόδων λειτουργίας που επιχειρεί να µετακυλίσει η κυβέρνηση στην τσέπη των διπλωματών, από τους οποίους έχει ήδη περικόψει το 30%-35% των αποδοχών τους. Το εν λόγω έγγραφο, τέλος, περιγράφει την εικό­να από το εγγύς μέλλον της χώρας.
Το έγγραφο, διατυπωµένο σε µια ασυνήθιστη μη διπλωματική γλώσ­σα, είναι απολαυστικό και αξίζει την προσοχή σας. Μπορεί κάποια από τα έξοδα που αναφέρονται να μπορούσαν πράγματι να περικοπούν, αλλά αυτό που περιγράφεται ξεπερνάει το όριο της ξεφτίλας. Σας το παραθέ­τουµε, λοιπόν, αυτούσιο:

«Πρεσβεία της Ελλάδος
Πρετόρια
Αδιαβάθμητο - κανονικό
Πρετόρια, 3 Φεβρουαρίου 2011
ΑΠΦ 085Λ/11/ΛΣ72
Αναφερόµενος στην έγκριση των λειτουργικών δαπανών του Ιανουαρίου, που λάβαµε µόλις χθες, 1 Φε­βρουαρίου, και σε συνέχεια της επι­κοινωνίας µας µε τη Διευθύντρια της ΣΤ5 Διεύθυνσης, σας γνωρίζω τα ακό­λουθα:
Με εκπλήσσει ότι το Γενικό Λογιστή­ριο του Κράτους, γιατί προφανώς εσείς δεν αποφασίζετε πλέον, παρά για την κατανοµή των ποσών, θεωρεί δυνατόν να υπάρχουν τόσο ουσιώδεις περικοπές στον κωδικό της αµοιβής φυσικών προ­σώπων, όπου εντάσσονται, και το γνω­ρίζετε καλά αυτό, οι αποδοχές του βοη­θητικού προσωπικού.
Ούτε σε Αφρικανική χώρα της αισχίστης υποστάθμης δεν διανοούνται να αφήσουν απλήρωτους τους εργαζόµε­νους. Φυσικά, γνωρίζοντας ότι έχουµε πλέον να κάνουµε µε ένα απρόβλεπτο Υπουργείο, θα αρχίσουµε τις απολύ­σεις. Τα δεδουλευμένα όµως ποιος θα τα καταβάλει; Και ετοιµαστείτε και για καταδικαστικές αποφάσεις των εδώ δικαστηρίων. Να δούµε λοιπόν πώς θα σωθεί µε τέτοιο τρόπο η Ελληνική Οι­κονοµία.
Και η λύση των ‘‘εξ ιδίων’’ (δηλαδή να πληρώνουν οι πρέσβεις από τον µισθό τους) ξεχάστε την, γιατί και ‘‘τα ίδια’’ έχουν περικοπεί και δεν έχουν φθάσει και έγκαιρα.
Αν δεν πληρώσεις τον Αφρικάνο στην ώρα του και τα χρήµατά του, τότε σε σκοτώνει για 10 ευρώ. Για να δούµε πώς θα ξεµπερδέψουµε από αυτή τη λαίλαπα, στην οποία µας έχετε βάλει. Γιατί το σύστηµα, απ’ ό,τι, µετά λύπης, παρατηρώ, συνίσταται στη μετακύλιση του προβλήµατος από το ΓΛΚ στο ΥΠΕΞ και από εκεί στους προϊσταµένους των Αρχών. Ακόµα και οι άνδρες ασφαλείας, που έχουν ορισθεί προς τοποθέτηση στην Πρεσβεία, καθυστερούν την άφι­ξή τους, λόγω μη καταβολής από τις Οι­κονοµικές Υπηρεσίες του αντιτίµου των εισιτηρίων τους και των εξόδων πρώτης εγκατάστασης.
Πληροφορούµαι, εξάλλου, από το Γε­νικό Προξενείο, Γιοχάνεσµπουργκ, ότι, µεταξύ άλλων, τους περικόπτεται και το ποσό που αφορά την πληρωµή δημοτι­κών τελών, που φυσικά είναι ανελαστι­κή δαπάνη. Δηλαδή, πώς το βλέπουν οι ιθύνοντες; Θα πάει η Γεν. Πρόξενος για να διαπραγµατευθεί το δηµοτικό τέλος στον Δήµο της περιοχής; Μάλλον κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην Αθήνα.
Επίσης, περικόπτεται και το ποσό που αφορά τη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, που προβλέπεται από συµβατικές µας υποχρεώσεις. Τι να κόψουμε πέστε µας. Το Fax ή το φω­τοτυπικό;
Εφόσον, λοιπόν, καλούµεθα να αντι­µετωπίσουµε τα θέµατα σαν ιδιωτική επιχείρηση, τότε να αναµένετε και κλεί­σιμο των Αρχών µας, λόγω αδυναµίας λειτουργίας. Και φυσικά οι υπάλληλοι θα παραµένουν µέσα στα γραφεία τους, αλλά το κοινό δεν θα εξυπηρετείται. Και είναι 40.000 οι εδώ Έλληνες, οπό­τε, εφόσον δεν ακούτε εµάς, θα ακού­σει η πολιτική ηγεσία εκείνους που θα αρχίσουν να διαµαρτύρονται και έχουν τον τρόπο να το κάνουν και εμπράκτως. Ο νοών νοείτω.
Ήδη συνεκάλεσα έκτακτη σύσκεψη στο Γ.Π. Γιοχάνεσμπουργκ με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, την Παρασκευή 4 μ.μ. Θα τους εκθέσω πλήρως και χωρίς διπλωματικότητα την υπάρχουσα κατάσταση, θα ζητήσω την παρέμβασή τους και θα τους εξηγήσω ότι, αν δεν βάλουν αυτοί το χέρι στην τσέπη ή δεν πιέσουν την Αθήνα, δεν θα εξυπηρετούνται πλέον με τον γνωστό αποτελεσματικό τρόπο.
Τα τηλέφωνα προς Ελλάδα (Ληξιαρ­χεία, Στρατολογία κ.λπ.) κόβονται, η αποστολή ταχυδρομείου επίσης κόβε­ται (τι ντροπή, αλήθεια, ουδεμία έγκρι­ση για αποστολή διπλ. φακέλου με DHL και 27 ευρώ έγκριση για γραμματόση­μα). Και η εκπροσώπησή μας σε εκδη­λώσεις κ.λπ., λόγω περικοπής της βεν­ζίνης, επίσης κόβεται. Σκέπτομαι ότι με την περικοπή 2.400 ευρώ στις αμοιβές φυσικών προσώπων, στην ουσία κόβε­ται ο μισός μισθός μιας Φιλιππινέζας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
Οι συνάδελφοι που βάζουν την υπο­γραφή τους σε τέτοια έγγραφα αλλά και σε συστάσεις για περισσότερη εξοικο­νόμηση θα πρέπει να μη λησμονούν ότι κάποτε και αυτοί υπηρέτησαν επικεφα­λής Πρεσβειών στο εξωτερικό. Και επι­τρέψτε μου να σας πω: Σταματήστε να σηκώνετε τα χέρια σας στις εκκλήσεις -διαμαρτυρίες μας. Φέρετε και εσείς την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και θα συμβεί από εδώ και πέρα. Κάποιος πρέπει να σηκώσει το ανάστημά του και να απαι­τήσει λύσεις. Δεν πρόκειται για προσω­πικές εξυπηρετήσεις, αλλά για την επι­βίωση των Αρχών μας. Συμπερασματικά περικόπτονται:
1. 148 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 700, που αντιστοιχούν σε ανε­λαστική δαπάνη συντήρησης μηχανολο­γικού εξοπλισμού, δεδομένου ότι υπάρ­χει συμβόλαιο με εταιρεία για τη συντή­ρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και το κόστος των φωτοαντιγράφων.
2. 89 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 200, που αντιστοιχούν σε γρα­φικά και κυρίως στην αγορά μελάνης εκτυπωτών των Η/Υ, συμπεριλαμβανο­μένου και αυτού των διαβατηρίων και Schengen.
3. 139 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 250, που αντιστοιχούν σε δα­πάνη καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, για τις μετακινή­σεις σε μια χώρα της οποίας η έκταση αναλογεί με το σύνολο της εκτάσεως Ισπανίας και Γαλλί­ας μαζί, είμαστε δε υποχρεωμένοι να μεταβαίνουμε στο Γιοχάνεσμπουργκ (120 χλμ. μετ’ επιστροφής) τουλάχιστον 3 φορές εβδομαδιαίως.
4. 29 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 108, που αντιστοιχούν σε υλι­κά καθαρισμού για την καλή λειτουρ­γία και υγιεινή της Πρεσβείας της Πρε­σβευτικής Κατοικίας και του Προξενι­κού Γραφείου, το οποίο δέχεται καθη­μερινά κοινό.
5. Το συνολικό αιτηθέν ποσό των 17 ευρώ, που αντιστοιχεί σε αγορά λα­μπτήρων, δεδομένου ότι η συνεχώς κυ­μαινόμενη τάση ρεύματος της χώρας καθιστά τη δαπάνη απαραίτητη.
6. Το συνολικό αιτηθέν ποσό των 58 ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνδρο­μές ημερησίου Τύπου.
7. 371 ευρώ από το αιτηθέν σύνολο των 765, που αντιστοιχεί στη δαπά­νη μεταφραστικών.
8. Και φυσικά το σημαντικότερο, 2.300 ευρώ, δηλαδή το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή του βοηθητικού προσωπικού της Πρεσβείας και Πρεσβευτικής Κατοικίας, συμπε­ριλαμβανομένου και του οδηγού -σωματοφύλακα, καθώς και μέρος των ανελαστικών συμβολαίων με εταιρείες φύλαξης σε μια χώρα όπως η Νότια Αφρική!
Θεοχαρόπουλος»
Και τώρα τα αποτελέσματα της επιστολής:
Πρώτον, ο Δρούτσας, πρό­σφατα, κάλεσε τους συλλό­γους των εργαζομένων στο ΥΠΕΞ και τους είπε ότι τις «επαφές» με το υπουργείο Οικονομικών «για τα προβλή­ματά σας» τις αναλαμβάνει εφεξής ο Δόλλης. Με άλλα λόγια, από ’δώ και μπρος τα παράπονά σας στον Δόλλη, δηλαδή πιάσ’ τ’ αβγό και κούρευτο...
Δεύτερον, μετατρέπουν τα­χύτατα τις Ελληνικές Διπλω­ματικές Αρχές στο εξωτερικό σε προβληματικές επιχειρή­σεις για να τις κλείσουν. Από τις 101 Πρεσβείες και Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε Διεθνείς Οργανισμούς και τα 40 Γεν. Προξενεία θα μείνουν 40- 50 Αρχές συνολικά, για να τοπο­θετούν εκεί τους δικούς τους με (όπως ψιθυρίζεται) υπόγει­ες υψηλότατες αμοιβές από τα απόρρητα κονδύλια...
Και εις ανώτερα για την εθνική μας εκπροσώπηση...
--------------------------------------------------------------------------------


Ετικέτες , , ,

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα